סכנת המאה: החובה של כולנו!
סכנת המאה: החובה של כולנו!
12
קבוצות נרתמו להצלחה
131
תורמים
15
ימים/שעות
₪72
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪25000
יעד קמפיין
₪25911
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Sun, July 5, 2020 12 AM UTC

סכנת המאה: החובה של כולנו!

כיהודים החשים אחריות על שלימות הארץ וארץ ישראל השלימה

אחריות המאבק על סכנת המאה היא של כולנו!

בהכוונת פורום הרבנים 'מטה המאבק לסכנת המאה'

פועל למחאה ארצית ושורת פעולות אמת הנצרכות בשעה זו.

רק בתרומתכם נצליח להניע את המערכת ולבטל את הגזרה

היו שותפי אמת לגורל של כולנו! הטו שכם!

יחי אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח לעולם ועד

 

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק מרכנתיל סניף 645
מספר חשבון 67079
ע"ש מרכז ההתגלות באר שבע (ע"ר)
לציין עבור שלימות הארץ

אודות הקמפיין
מידע נוסף
סכנת המאה: החובה של כולנו!

כיהודים החשים אחריות על שלימות הארץ וארץ ישראל השלימה

אחריות המאבק על סכנת המאה היא של כולנו!

בהכוונת פורום הרבנים 'מטה המאבק לסכנת המאה'

פועל למחאה ארצית ושורת פעולות אמת הנצרכות בשעה זו.

רק בתרומתכם נצליח להניע את המערכת ולבטל את הגזרה

היו שותפי אמת לגורל של כולנו! הטו שכם!

יחי אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח לעולם ועד

 

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק מרכנתיל סניף 645
מספר חשבון 67079
ע"ש מרכז ההתגלות באר שבע (ע"ר)
לציין עבור שלימות הארץ

Loader
131 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
תרומה אנונימית
Merit of Fayga Devorah Chaya Mushka bas Shoshana
₪100
תרומה אנונימית
רפואה שלימה פייגא דבורה חיה מושקא בת שושנה
₪770
תרומה אנונימית
להתגלות המלך המשיח
₪200
פרומה רטובסקי
₪250
דוד בוטקר
₪28
אלעזר פרץ
₪360
אלי פייסין
₪10
תרומה אנונימית
₪180
בילא רייניץ
לרפואת אמנון בן זולאי
₪25
חיה שרה פרידמן
ההתגלות המיידית של הרבי מלך המשיח שליט"א
₪250
מלכה פריידא כהן
לע"נ יהושוע מרדכי הכהן ע"ה
₪100
מרינה יעקובוב
לזכותה של שיראל בת מרינה. שתחזור בתשובה, שהקב"ה יעזור לה לצאת מהבילבול. אמן!
₪100
אוסנת חלק
₪202
טוביה דורון
₪28
מ"מ גנני. להצלחת בית חבד גילה א'
להצלחת בית חבד גילה א'
15$
תרומה אנונימית
₪150
מנחם מענדל קליימן
₪70
זלמן הרטמן
₪50
שי רויטר
₪250
אהרון קופצ'יק
₪40
רייכמן ישראל.
לזכות התמימים חיילי בית דוד אשר ב770 - בית משיח
₪5
יחי המלך המשיח
₪250
אנונימי
לע"נ שושנה סבירסה בת עלושה שלום בן תרכיה ופרג'י. ותבלח"ט לזכות הבת שרה רוחמה, בת חיה מושקא.
₪1000
תלמידי התמימים ישיבת חב"ד באר שבע
₪300
יוסף יצחק רוך
₪250
לוי קופצ'יק
₪100
הרב אקסלרוד
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר עתלית
₪300
ראובן שאער
₪20
הרב פריימן
₪50
מענדי בלינצקי
₪36
הרב מאיר וילשאנסקי
₪250
מזרחי יעל
₪172
אנונימי
לזכות החתן היקר אביעד והכלה המהוללה שרה, שיזכו להקים בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצוות מתוך הרחבה של ימות המשיח!!
₪500
תרומה אנונימית
לזכות יצחק שמעון בן נורית
₪250
משפחת אדרי תל ציון
לזכות חנה בת חגית מרגלית
₪100
יעקב רייניץ
לזכות מנחם יעקב בן שינדל,סלוה בת בילה וכל הצאצאים
₪180
מנחם מענדל הכהן קליימן
יחי המלך המשיח
₪94
Sholem Lougov
₪50
מיכאל סויסה
להצלחת המשפחה ולעשירות מופלגה. ולהגלותו המיידית של הרבי שליט"א מה"מ.
₪18
מאיר דרעי
₪250
ישראל ריבק
₪250
מענדל לוצקי
לזכות הת' ישראל פרקש
₪350
לביאני
לזכות תלמידי התמימים הראשל״צים דקבוצה פ״א
₪200
אביעד חלילי
₪300
שולמית הרטמן
לזכות ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח
₪150
יהודה אזדאבא
לזכות ישראל בן פשא הדסה
₪770
Miara family
₪100
איריס אזוגי
ארץ ישראל השלמה
₪100
חי'ה מושקא זירקינד
רצוננו לראות את מלכנו נאו מי''ד ממ''ש
₪770
Motti Kohen
וינצח
₪180
טל רחמים
שותף
להתגלות הרבי מלך המשיח
₪100
מרים ברמן
₪180
דוד גלזר
לזכות הרבי מלך המשיחַ שיבא ויגאלנו מיד.
₪100
מנחם מענדל קומער
100$
תרומה אנונימית
₪15
יוסף אהרוניין
לזכות התמימים היקרים שביקרים בישיבה גדולה דנוף הגליל! יחי המלך המשיח!
₪70
כהן אברהם
לזכות הרב דורון בן לאה
₪180
ראשל אלזם
שותף
₪20
החפץ בעילום שם
₪195
גרשון קלישקובסקי
שותף
להצלחת המשפחה בכל, ולאחדות עם ישראל לארץ ישראל.
₪102
נדב גולדשטיין
לזכות המשפחה להצלחה בגשמיות וברוחניות, לזכות ארץ ישראל השלמה, ולהתגלות מיידית.
₪101
הרב יוסף יצחק סגל
לזכות קהילת חב"ד מגדל העמק, ולגאולה שלימה!
₪5
אשר שפר
גאולה שלימה!
₪180
הרב יעקב לוזיה
לרגל יום הולדתו ביום ג' תמוז
₪20
החפץ בעילום שמו
₪100
שלום מורדכייב
₪50
גיא קרויטורו
₪50
מענדי שטיינר
לזכות הרבי שליט"א מלך המשיח
₪770
שי עמאר
לזכות דניאל עמאר
₪54
רבקין חנה
לזכות משפחות רבקין, ברודקין, בן לולו
₪300
משפחת חבבו
להתגלותו המושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח
₪180
פרצובסקי
₪52
אבי בן שמעון
₪180
שלמה אלקיס
שותף
רפואה שלמה-חיה רחל בת סבטלנה,גיטל בת חיה,אלכסנדר בן פרידה
₪70
אברהם אוריאן
לזירוז התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח!
₪100
מוסי גרינברג
₪100
אנונימי
להצלחת המשפחה בגשמיות וברוחניות. ולגאולה שלימה.
₪180
עזרא חיים
שותף
₪18
שניאור
לזכות הרבי שליטא מהי יתגלה נאו
₪360
טליה נחום
₪180
מענדי כלפון
שותף
₪100
יוסף יצחק קירש
להגלותו המיידית של הרבי מה"מ שיל"ו
456$
תרומה אנונימית
₪1550
מנחם מענדל שוחאט
₪180
דרור אלקיים
שותף
שושנה סולטנה אלקיים בת אסתר
₪50
גיא קרויטורו
לעילוי נשמת רן למשפחת אהרון
₪180
ישי אוחנה
₪100
יעל אדרי
₪50
ישראל מנחם מענדל מזריובה
הצלחה בכול העניינים
₪500
הרב יצחק ידגר
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪18
חיליק קופצ'יק
₪40
יוסי חלק
₪100
נחמה ברנשטיין
₪200
משפחת בוטבול
לרפואה שלימה לחייל בצבאות ה' לוי יצחק בן דנה מרים שיחי'
₪200
זכי רייזנר
₪36
תרומה אנונימית
₪180
תרומה אנונימית
שותף
הלה בת נועם
₪26
תרומה אנונימית
לבריאות כול עם ישראל ומפחת חדד
₪150
אלון בליה
לזכות משפחת ביליה להצלחה בגשמיות וברוחניות
₪50
שניאור זלמן בקרמן
לזכות משפחת בקרמן להצלחה בכל
₪202
טוביה דורון
₪770
Michael Lyampe
₪96
שמואל נוטיק
₪20
פרקש מנחם.
לזכות משפחת פרקש!
₪100
תרומה אנונימית
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪280
Moshe pugatz
מגן
₪100
ששון פנינה וחיים
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪500
Baroch Rahamim
₪1000
תרומה אנונימית
מאיר בן זאב וולף
₪770
תרומה אנונימית
שותף
לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!!!
₪1000
פילצר חיים
לניצחון המאבק
1$
ישראל פרקש
לזכות התמימים של באר שבע
₪200
תרומה אנונימית
₪50
יוסי פילצר
לזכות התמימים שפועלים בענייני שלימות הארץ
₪100
יוסף נחום
₪100
מענדי פישר
₪100
שרי בן דוד
מגן
רצוננו לראות את מלכנו נאו מי''ד ממ''ש
₪61
Ovadia Antian
₪28
David Morris
₪100
Bluma Rapoport
Hisgalus of Rebbe MH"M
₪360
Mordichai shuchat
מציל
₪35
תרומה אנונימית
₪180
Reuven E Overlander
₪100
נחמה ליזרוביץ
משיח נאו!!!!
₪100
תרומה אנונימית
₪100
תרומה אנונימית
דינה בת משה
₪180
דניאל בן עזרא
חסידי חב״ד שמצילים את ארץ ישראל
₪100
חזקו ואמצו!!
100 לביטול גזירת ה100
₪2
דוד גנדל
לזכות ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח
₪1
מנחם כהן
סכנת המאה: החובה של כולנו!