ממשיכים בדרכו
115
קבוצות נרתמו להצלחה
1396
תורמים
3
ימים/שעות
₪8316
תרומה ממוצעת לשעה
120%
₪500000
יעד קמפיין
₪598725
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, July 9, 2020 11 PM UTC

הושענא צאן קדשים!
ב48 השעות הבאות יוכרע גורלו של הת"ת בדרכו של רבי אשר פריינד זצ"ל שהדריך אותנו כל חייו להכיר את עצמנו ואת שפלותינו! לא להתייאש ולא להתבייש! שנמצא בכל סיבה את המסובב…
שנכיר שהכל הכל זה אבינו אב הרחמן!
אנו, שזכינו להכיר את רבי אשר ולשמוע את דיבוריו שיצאו מפיו בלבת אש, אור היקוד הם יוקדים בלבנו עד עולם!

צעירי הצאן שלא זכו להכיר את רבי אשר, זוכים ומתחנכים בת"ת ע"פ דרכו
מצילים את המורשת – בידך הדבר!
עכשיו, הת"ת נמצא בפרשת דרכים, להיות או חלילה לחדול, כבר אין באפשרותנו להמשיך הלאה כי כשל כח הסבל.
לכן אנו מבקשים לעמוד לימין המקום שלא יינעל השער חלילה ואדרבא נוכל להיות מעלין בקודש ולשמח בעז"ה את התלמידים היקרים בכל מה שצריך.
זו אזעקת אמת!
ב48 השעות הללו אתם תכריעו את הכף!!!

 

בתרומתכם אתם זוכים להיות שותפים עם רבי אשר בהנחלת דרכו לצעירי הצאן.
כל חייו נשא אותנו רבי אשר על לבו הרחום, כעת נשיב לו אהבה!
אנא! הרם תרומתך למען הת"ת לעילוי נשמתו הטהורה!
בטוחים אנו שזכותו הגדולה של רבי אשר זי"ע תעמוד לכם להיוושע בכל הישועות, וכדרכו בחיים חיותו לבקש רחמים על כלל ישראל ולהמשיך עבורם ישועות למעלה מדרך הטבע, בוודאי עודנו עומד היום לפני כסא הכבוד לעורר רחמים עבורכם. והוא ימליץ טוב בעדכם ותזכו לשפע רב עד בלי די וברכת שמים כל ימי חייכם

למילוי טופס הו"ק

אודות הקמפיין
מידע נוסף

הושענא צאן קדשים!
ב48 השעות הבאות יוכרע גורלו של הת"ת בדרכו של רבי אשר פריינד זצ"ל שהדריך אותנו כל חייו להכיר את עצמנו ואת שפלותינו! לא להתייאש ולא להתבייש! שנמצא בכל סיבה את המסובב…
שנכיר שהכל הכל זה אבינו אב הרחמן!
אנו, שזכינו להכיר את רבי אשר ולשמוע את דיבוריו שיצאו מפיו בלבת אש, אור היקוד הם יוקדים בלבנו עד עולם!

צעירי הצאן שלא זכו להכיר את רבי אשר, זוכים ומתחנכים בת"ת ע"פ דרכו
מצילים את המורשת – בידך הדבר!
עכשיו, הת"ת נמצא בפרשת דרכים, להיות או חלילה לחדול, כבר אין באפשרותנו להמשיך הלאה כי כשל כח הסבל.
לכן אנו מבקשים לעמוד לימין המקום שלא יינעל השער חלילה ואדרבא נוכל להיות מעלין בקודש ולשמח בעז"ה את התלמידים היקרים בכל מה שצריך.
זו אזעקת אמת!
ב48 השעות הללו אתם תכריעו את הכף!!!

 

בתרומתכם אתם זוכים להיות שותפים עם רבי אשר בהנחלת דרכו לצעירי הצאן.
כל חייו נשא אותנו רבי אשר על לבו הרחום, כעת נשיב לו אהבה!
אנא! הרם תרומתך למען הת"ת לעילוי נשמתו הטהורה!
בטוחים אנו שזכותו הגדולה של רבי אשר זי"ע תעמוד לכם להיוושע בכל הישועות, וכדרכו בחיים חיותו לבקש רחמים על כלל ישראל ולהמשיך עבורם ישועות למעלה מדרך הטבע, בוודאי עודנו עומד היום לפני כסא הכבוד לעורר רחמים עבורכם. והוא ימליץ טוב בעדכם ותזכו לשפע רב עד בלי די וברכת שמים כל ימי חייכם

למילוי טופס הו"ק

Loader
1396 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪52
ישי לוי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
שושנה מנגיסטו
לע"נ מגוס בן זאית
₪216
תומר דולב
₪180
תומר דולב
₪10
0527683601
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
רחל גבאי
₪52
בעילום שם
₪1080
לאה שבת
יום לימוד בת\"ת לזכותך
לעילוי נשמת נחמה-אמילי בת מזל טוב ומשה, אברהם בן לאה ומשה,משה בן נחמה-אמילי ואברהם
₪216
עמית אלימלך
₪720
תרומה אנונימית
לרפואת גילי בן אהובה, אור בן רחל, משה בן ר' יוסף
₪216
אברהם פלדמן
₪500
תרומה אנונימית
מחזיק
להצלחה וקבלת פטנט לטהרת משפחה והפצתו בארץ ובעולם
₪180
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
תרומה אנונימית
זיווג דבורה בת אסתר
₪216
מאיה שמירה
אליהו בן שרה הדסה לרפו"ש הודיה מרגלית בת מאיה ללידה קלה ובריאה ובריאות בנ"וג
₪18
מאיה שמירה
אליהו בן שרה הדסה לרפו"ש
₪1200
דן חנה
חנה בת פרחה להחת וכל הישועות
₪216
מאיר קדיול
₪216
עוז חקק
עוז לינור בן דיצה
₪432
זיסרמן אריה
אריה בן הדסה אביטל מת מאירה להצלחה בכל והילדים יעקב וישראל לזיווג הגון במהרה
₪3600
אריאל חלפון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
10$
Chanie Abrahams
₪200
שלומי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
אמריו זמירה ויהודה
₪22050
פוזילוב לאה
לאה בת אמא שלום אמה תמר בת לאה רפו"ש שרה בת לאה
₪200
נחמן אדרי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
גד בן גידה
₪198
בלבן נעמי חיה
שבסי בן דינה ברכה להצלחה רבה
₪250
ניסים שניר
ניסים בן סעדה
₪30
מאטי נייהויז
דרך נחמי
₪1720
תרומה אנונימית
₪1239
SPRINGFIELD GROUP INC
₪100
אפרת כלאף
אפרת בת עדנה
₪864
איריס אחינועם חומרי
איריס אחינועם בת נפתלי והילדים חגיא.אופיר שי.דביר.מור אילה להצלחה
₪1200
תרומה אנונימית
‏ללא נשמת אסתר בת שמחה
₪100
אוסנת סרוסי
‏לעילוי נשמת אסתר בת שמחה להצלחה של כול משפחת סרוסי
₪450
אבסקר שי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אוסנת
להצלחה של משפחת סרוסי
₪200
משה ארלנגר
₪2772
אודל יפה
₪180
אביטל גולן
אביטל בת מאירה והילדים אליהו.מנחם להצלחה
₪2160
אמיר ירון
אמיר בן אביבה אהרן ואלונה חביבה בת תקווה אמל והילדים נויה וראם להצלחה בכל
₪250
עדי קורן
עדי בת נילי כל הישועות ואיתמר בן עדי לרפו"ש
₪250
עדי קורן
עדי בת נילי כל הישועות
₪180
תרומה אנונימית
שותף
לזכות מעין אודל בת דורית,דוד נחמן בן דורית,נתן יצחק בן דורית,דורית בת רות,אסף בן לבנה כמר,הודיה בת דליה,נחמן יוסף ושרה בני הודיה ,לזיווג הגון מעין אודל בת דורית,אמונה בת דורית,מאור ישראל בן דורית
₪3600
תרומה אנונימית
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
בריאות נפש וגוף למירב בת יפה וכל בני ביתי, שנזכה לעשות רצון ד תמיד!'
₪216
אלי דהן
אליהו בן סול לכל הישועות
₪432
אסתר עדי
אסתר בת חביבה אהובהיוסף בן פרחה אשר זליג משה בן איגהמסעודה בת חביבה אהובה לרפו"ש שאול בן אסתר ויהודה בן אסתר לזיווג
₪100
דוד לופאין
להצלחה בכל הענינים
₪200
נורית כוכבי
נורית בת לאה להצלחה וגיא אביחי בן נורית לרפו"ש
₪216
רותי יצחק
רותי בת עלמה לזיווג הגון והצלחה בכל העניינים
₪50
יפה שלו
יפה בת רחל ומאיר חיים בן דבורה
₪18
אריק יעקובי
₪216
רחל אדרי
רחל בת אליה להצלחת המשפחה
₪3600
ענת קפויה
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
לרפואת ענת בת רחל ולהצלחת משפחתה
₪300
אורלי ארמוני
אורלי בת אסתר מנוחה
₪52
תהילה שרעבי
תהיךה בת רבקה והילדים משה.אפרת.הדסה.מוריה.יאיר
₪5000
לורנס סלומון
לורנס שמחה בת עליזה והילדים זיו.ברק לואיזה.ויאיר בני לורנס שמחה
₪78
תרומה אנונימית
שותף
₪60
יוסי סילבר
שותף
למוישי עמית שיתחתן כבר ויעוף מהמושב
36$
Mendel Rivkin
Henny Machlis A'H
₪180
תרומה אנונימית
שותף
זושא בן פני
₪180
יאיר ידיד
שותף
₪42
תרומה אנונימית
שירה יפה שרה בת זמירה להריון ולידה קלים
₪312
יונתן ויעל ממו
יונתן בן יקוטה פנינה ויעל בת רבקה לזש"ק וכל הישועות
₪26
יונתן ויעל ממו
יונתן בן יקוטה פנינה
180$
תרומה אנונימית
₪324
מנשה מור
להצלחת מנשה מור בן נחמה אסתר בת תמר וציפורה.שפרה.אהרן.דוד בני אסתר ולזיווג אפרים בן נחמה ומרווה בת תמר
₪50
נחמן רובינפיים
מנחם מנדל בן אסתר מלכה להתפתחות הדיבור כראוי
₪180
תרומה אנונימית
₪180
שמעוני ארז
אורית בת שולמית
₪260
נתן אלחדד
לחזרה בתשובה לנתן בן אלישיבה וכל משפחתו
₪216
אלישבע שפילמן
אלישבע בת יהודה רחל וברוך גיא בן שלמה ולאה לכל הישועות ( תרומה שניה זה לא טעות)
₪180
סיגלית סרנגה
₪216
סיגלית מעיין
סיגלית בת שרה
₪2592
אלישבע שפילמן
אלישבע בת יהודה רחל וברוך גיא בן שלמה ולאה
₪100
מוטי הכט
₪100
אליהו בוימל
להצלחת שלום גולדרינג
₪180
מדהלה רחל
מדהלה בת רחל ורחל בת בניה
₪36
נויה בן משה
נויה בת שרה ומשפחתה ושרה בת מרים לרפו"ש
₪180
אריאל גברא
אריאל בן יונה ובנימינה בת יפה שלו"ב וסיעתא דשמיא בגידול הילידים
₪50
אליהו שבת
אליהו בן מרגלית ומשפחתו
₪216
בלינדא מזרחי
בלינדא בת עליזה מנשה חזקיה בן מרסל לרפו"ש
₪432
עופרה רחמים
עופרה בת מורי חיים בן עופרה סודיה בת סאלם וכל הנכדים והמשפחה ובריאות וחזרה בתשובה
₪100
הושאל חדד
הושאל בן רבקה
₪432
עופרה רחמים
עופרה בת מורי חיים בן עופרה סודיה בת סאלם וכל הנכדים והמשפחה ובריאות וחזרה בתשובה
₪1200
אורה אור
אורה בת זלפה כרם בן אורה וקרן בת שרה ללידה קלה ובריטות איתנה לכל המשפחת
₪120
דוידוביץ שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪432
שולמית כהן
יום לימוד בת\"ת לזכותך
לגאולת עם ישראל
₪100
יענקי ארלנגר
₪100
בעילום שם
לעילוי נשמת אליהו בן בןציון
₪100
אליהו פרץ פרידמן
לזכות אליהו פרץ בן אסתר הדסה פרומט בת חיה מינדל לזכות הרך הנולד שיהיה בריא ושלם
₪50
הבה"ח נחמן קרקובסקי
לע"נ הרה"ג ר' אברהם יעקב בן הרה"ג ר' חיים שאול קרליץ ז"ל ולע"נ בנימין בוותי ז"ל. להצלחת כל המשפחה הרוממה ולכל בית ישראל
₪234
תרומה אנונימית
יהודה בן רחל, יהודית בת נעמי, רמי בן משה, יסמין בת אשרת, ליאת בת יסמין, קובי בן יהודית, ארז יחזקאל בן תמר,
₪121
אנונימי
לזכות כלל העוסקים במלאכה
18$
Aron Schimmel
מנחם מענדל בן יהודית קיילא
₪90000
תרומה אנונימית
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
להצלחת המשפחה
₪200
ישראל מאיר גפן
להצלחה במשפט
₪50
יצחק גולדרינג
₪1872
אור ישראל
₪200
חדאד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
100$
אלישבע סיגל
זהבה ג׳ורג׳ט בת מזל לרפואה שלמה . מיכאל מכלוף בן איבון לרפואת הגוף הנפש. חווה אורנה בת עדה ודוד משה בן חנה רחל להצלחה . אלעזר הארון בן חנה וזיוה עליזה בת איבון .
₪50
שמעון לרנר
36$
משה בעריש ווייס
₪1
תרומה אנונימית
להצלחת כל החברים שבחפ"ק:הרב יהושוע, ראובן, שימי, אשר קרליץ רמות, אשר קורנפלד, יהודה, אשר גולדרינג בן שימי, העשי, אהרון, אשר גולדרינג בן דוד, אריה מרדכי, דן, בן ציון, אשר סטארטש, חיימק'ה, יואל, ברוך יעקב, דוד גולדרינג בן שימי, וכל מי שנמצא שם ואני לא יודע את שמו
₪70
פנחס דמרי
₪50
כללי
₪72
א.א. אבא תרחם
להצלחת החברים שבחפ"ק
₪50
חיים פור
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
אנונימי
₪450
כללי
שותף
₪100
יונה לבל
₪400
יונה לבל
200$
Rochel Dagan
לע"נ הינדא בת מאיר שמחה, עוזיאל בן משה יעקב, יוסף יצחק בן דוד
₪50
אברהם ברוכים
₪1872
הוראת קבע
₪200
יחיאל סלימאן
₪29
בנימין נתניהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1720
תרומה אנונימית
להצלחה בכל מעשי ידיו ולעילוי נשמת הרב ר' אברהם יעקב בן ר'חיים שאול זצ"ל
20$
תרומה אנונימית
₪100
כללי
למען אחדות עם ישראל
₪3
כללי
₪1000
זאבי וילר
₪720
תרומה אנונימית
₪500
יניב ישעיהו הכהן מיכאליס
זיווג הגון משורש הנשמה לרועי ניר הכהן בן שרה
₪50
תרומה אנונימית
מו"ר ר' אושר בן ר' מרדכי אריה
21$
רחל מלינש
שניאור זלמן בן רחל גרסיה שידוכים בקלות, רחל מאירה לידה קלה
₪13
כללי
₪288
צבי דייטש
20$
אדל הורביץ
אברהם בן מלכה רפואה שלמה ובריאות איתנה
53$
יעל בס
משיח עכשיו
₪100
נחי
להצלחת משפחת קרקובסקי האהובים מכל
₪3600
מנדי טאובר
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
להצלחתו
₪1200
מנדי טאובר
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
להצלחתו
₪4
יצחק זאב מלמד
להצלחת ישראל הולד בכל העניינים
₪100
פייגי גרומן
לע"נ שרה בת שלמה ורפו"ש להינדא בת רחל ביילא
5$
Rashi raices
₪100
יצחק התותח מהמצינג
₪260
שרוליק מן
₪200
אליעזר ליפא
₪100
ישראל מאיר גפן
חסדי ה אבא תודה
₪100
אברהם טאובר
₪1864
תרומה אנונימית
₪516
יהושע זנגר
100$
Tzvi Rubashkin
שותף
₪230
תרומה אנונימית
10$
אליהו
₪50
אברהם אנגל
₪50
דוד שכטר
₪100
יוסי ושבי לוי
להצלחה בכל העניינים, ולזיווג הגון במהרה לנחמיה בן רבקה שרה
₪7.8
כללי
₪100
אלעד נגר
שותף
כלל ישראל בני ישיבות וחיילים
₪1080
Devorah Leah Lederman
₪648
אנומימי
יום לימוד בת\"ת לזכותך
לעילוי נשמת צבי בן ר חיים ומשה ירוחם בן יוסף אלתר
₪100
כללי
₪100
תרומה אנונימית
₪200
פראנד שיע
₪200
יעקב פאוצי
איציק פאוצי להצלחה
₪100
לודמיר אברימי
להצלחת שלום גולדרינג
₪20
אליעזר קאליש
להצלחת שלום גולדרינג
₪180
הר"ר שמשון אייזנברגר שליט"א
להצלחה בכל שפע ברכה והצלחה
₪1560
ציונה זיידמן
ציונה בת ויקטוריה לרפו"ש מלכה בת ציונה שלו"ב שמעון בן מרים ורחל.רבקה.יונתן בני מלכה
₪1080
תרומה אנונימית
יום לימוד בת\"ת לזכותך
ברכה והצלחה להראל בן שלום וב"ב
₪300
משה פרידמן
לזכות צביקי היקרה
₪60
דוד טרופ
יום לימוד בת\"ת לזכותך
לזיווג הגון ראובן בן אסתר אטל
₪50
חיה וייסברג
יעל ויצחק מלמד
18$
איתמר הירשלער
₪20
א.א
כול הישועות לישראל דוד בן דבורה
₪40
רפאל גולדרינג
₪585
מעיין עובדיה
ברכה בת חיים
₪150
פרלה חברוני
לזיווג הגון מרדכי בן פייגא פערל
₪100
יוסף זיס
₪100
אילנה
להצלחת אילנה ושלמה
₪100
הרב ר יוסף בורד שליט"א
להצלחה בכל התלמוד התורה. רפואה שלמה לכל חולי ישראל
₪300
כללי
₪50
הרב יעקב שמרלר
להצלחת הכלל
₪100
כללי
₪108
להצלחת רבקי ושלומי דרלי
להצלחת רבקי ושלומי דרלי
6$
Nechama Yehuda
להקרבת הגאולה
₪120
אברהם פינטר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גדליה שור
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2000
אנונימי
ע"יא.ז.ב.
₪50
מוישי כהן
לבעל קורא שלנו !!!!!!!!!!!
₪10
כללי
₪220
אושר כהן
₪4800
משה בר דוד
₪18
חיים רוקח
₪100
משה אהרן בלוי
₪40
אברהם הולד
₪50
ציבור
₪100
שלמה הלפרן
₪100
פסי שטיצר
לבריאות והצלחה משה בן מלכה לאה רייזל בת סימה לאה וכל יוצ"ח
15$
חנה האמער
לזכות חנה בת רות ונתן בן אדל
₪100
תרומה אנונימית
להצלחת משפחת קרקובסקי
₪50
Sally and Simcha Lustig
בזכות יעל ויצחק זאב
₪1296
שמחה סאכר
₪100
תרומה אנונימית
לרפואת רחלי בת הניה
₪100
שיינדי קורנבוים
לעלוי נשמת סבי נחמן דוב בן פסח דוד
5$
רחל הכט
יונתן בן סיגלית לזיווג הגון במהרה
₪18
תרומה אנונימית
₪45
יעקב ואלישבע בן חיים-שוורצבורד
לרפואת אלישבע סופי בת מלכה ולזכות כפיר הכהן בן קארין
₪100
מרדכי מוזסון
₪300
כללי
₪500
שירה שטיצר
מחזיק
לזכות שמחה בונים בן חנה פרידא ושירה בת אלישבע אביבה
₪216
יפה יעל אהרון
יפה יעל בת פלורה יונתן צבי בן יפה
₪216
מינדל נחמה
מינדל נחמה בת אסתר צירל והילדים יוסף.נעמה ציפורה.מרדכי אלימלך כל הישועות
₪100
תרומה אנונימית
בריאות איתנה למשפחתי ילדי הורי אחיי בעלי ואני בע:ה
₪1080
תרומה אנונימית
יום לימוד בת\"ת לזכותך
בזכות לימוד דרך הבעש׳ט לאחדות קדושה וטהרה של עם ישראל
₪100
תרומה אנונימית
₪340
תרומה אנונימית
₪500
zvi sand
מחזיק
₪18
חיים לוגאסי
ע"יא.ז.ב.
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
רחלי
לזכות ישועת ורפואת כל עם ישראל
₪26
שמעון ביטון
ע"יא.ז.ב.
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
אליהו הלוי שארר
ע"יא.ז.ב.
לע"נ כ"ק האדמו"ר רבי ישראל אברהם בן רבי אליעזר זוסיא זי"ע
₪15.7
מאיר הוכמן
₪120
גבריאל פרץ
לרפואת ענאל בת שושנה
₪20
הדס אלבז
₪30
יעקב יוסף זינגר
₪200
תרומה אנונימית
להצלחה בכל אשר תפנה
₪100
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת יניב בן משיח אהרון ז"ל נפטר ד' אדר תשע"ח
₪648
פס ישראל
₪500
תרומה אנונימית
₪3600
אילנה יצחק
₪100
אילנה יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
ידי מיכל מזרחי
₪120
chana strenger
₪180
אברהם כהן
הילדים ברוחניות
₪36
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת מאיר גרצ׳ביאן וצבי בן רחל ציפר
₪3600
אשר פרוש
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
₪102
רינה שם טוב
₪557
כללי
₪100
אסתר הירשלער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
מיכל ישר
בריאות שלווה ונחת ופרנסה טובה לכל המשפחה
₪360
בתיה דהן
₪50
אהרן הירשלער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
גלברג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
‫אברהם איצקוביץ‬‎
לכבוד ר' ישראל מאיר המסור
₪216
רבקה אביב
חיה רבקה בת הלה ואורי בן חיה רבקה להצלחה
₪180
דודי
שותף
₪72
קאויפמן רונית
רונית בת רובי נחת וזש"ק
₪324
מזל טרבלסי
מזל בת זוהרה לנחת ישי בן מזל זש"ק
₪600
סיגל יחיה
סיגל בת רחל לנחת יעקב ועמית בני סיגל לדרך ישרה
₪60
חנה טרבלסי
לרפאות חנה חוה בת שמחה .להצלחת אפרת בת חנה חוה
₪200
חנה טרבלסי
₪250
אילן נביא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
תרומה אנונימית
זיווג הגון לחיה בת דבורה
₪120
תרומה אנונימית
₪400
תמר ליבוביץ
₪180
טלי חזן
₪10
חוה לאה פולק
שרה בת יעקב אריה
₪100
הרב ר' משה מנחם קלוגר שליט"א
לזכות מוסדות קבר רחל
₪150
נחמן שמעון רובינשטיין
לעילוי נשמת אסתר רחל בת דב בעריש ולעילוי נשמת מרדכי אלעזר בן יהושע יונתן
₪26
מנחם שמסיאן
להצלחת משפחתו בכל העינינים
₪200
הר"ר מאיר בורד
לעילוי נשמת ר' אשר ב"ר אריה מרדכי ולהצלחת כל התלמידים
₪100
יוסי
₪10
אברהם משה ביכלר
להצלחה בכול הענינים
₪500
הדס אריאל
לשם השם
₪432
תרומה אנונימית
אברהם יצחק ב"ר ישראל יוסף
₪50
יחיאל אמיתי
₪50
יום טוב איזנשטיין
להצלחתו בכול הענינים
₪600
ירדנה סמט
₪100
תרומה אנונימית
₪1030
תרומה אנונימית
בשביל אהרון גולדשטיין הצדיק⁦♥️⁩⁦♥️⁩
₪20
רבקה בינעט
₪30
תרומה אנונימית
₪216
כהן גליה ויעקב
גליה בת איילה ויעקב בן מרים ךהצלחה
₪924
סיגלית מתתיהו
סיגלית בת מרגלית לכל הישועות
₪216
איביון אזולאי
איביון בת שמחה לרפו"ש והצלחה ועידו שלום בן איביון
₪180
שמואל חיים פפנהיים
שותף
לזכות בת זוגי טוהר חוה בת דינה לחיי אושר ושמחה ורווחה
₪100
תרומה אנונימית
לזכות כל המשפחה בבריאות ופרנסה טובה. ובדרך הבעש"ט
₪180
תרומה אנונימית
שותף
לכבוד הצדיק רבנו חיים בן עטר ולזיווג שאני התחתן עוד השנה
₪216
תמיר רצבי
₪100
תרומה אנונימית
הודיה בת דליה. נחמן, יוסף ושרה בני הודיה.
₪180
תרומה אנונימית
שותף
שאני לקבל מכתב פיטורין והכל בלי מחלוקת בשלום ובהסכמה והעסק שאתחיל יצליח לי בעזרת ה' בקלות ושאזה לקרב על ידו את עמ"י לקב"ה
₪180
רותם שאלתיאל
שותף
לזכות רותם חיה בת נחמה
₪148
נתן הרמן
₪260
תרומה אנונימית
שנזכה להיות כגמול עלי אמו
₪180
תרומה אנונימית
לרפואת מאיר מיכאל בן לודמילה לאה
₪100
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת רבקה בת ציפורה ולגאולת עמ"י ברחמים במהרה
₪100
מאיר וחני כהן
להצלחת הילדים ברוחניות וגשמיות ופרנסה טובה
₪1080
תרומה אנונימית
יום לימוד בת\"ת לזכותך
₪180
שמעון כהן
שותף
ילדים טובים פרנסה בשפע זיווגים הגונים שמחה רגיעות שלוות הנפש ושנזכה ללכת בדרך של ר' אשר זיע"א
₪216
ניר חדד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
צברי מיכל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
תרומה אנונימית
₪100
גיל ועדי לדין
₪108
תרומה אנונימית
לרפואת דוד חיים בן עליזה
₪1872
אורית יוסף
שבוע לימוד בת\"ת לזכותך
אפרת ז"ל בת אביבה ה"ו
₪52
רפאל לוין
לזכות ההורים היקרים ר' אליהו בן פרדל ומלכה מרים בת יהודית לרפואה שלמה ולהצלחה רבה בגור.
₪101
תרומה אנונימית
לישועת אליהו בן פרומה
₪100
יעל אזולאי
105$
צופיה
₪100
תרומה אנונימית
לישועת אליהו בן פרומה
104$
צופיה
₪104
יוחאי שפירא
ר שעיה בן ר משה
₪20
עופר שלם אלישיב
להצלחה ברוחניות וגשמיות לעופר ואסתר
₪100
אתי
זיווג הגון ל אברהם אבי בן אסתר
₪25
שמעון וצביה פריד
₪120
דורית ודוד ארזוני
לרפואת כל חולי עם ישראל ולזכות כל בנות ובני ישראל המצפים לזיווג הגון ולזרע של קיימא !
₪100
Yaffa Fordsham
₪250
אלימלך ועקיבא שטערן לאנדאן
פאר פעטער יוסל פין ירושלים אין פאר אונזער באליבטער קוזין הערשי Keep up with your great work
18$
הרב אברהם ושיפרה סטון
שותף
100$
Ariela Gross
100$
Yosef and Sharon Golubchik
In honor of R’ Asher’s granddaughter Debbi Sabo - she and her family should be blessed BE”H
₪20
אשר גולדרינג א
₪50
יעקב דוד הוכמן
₪70
אריה מרדכי גולדרינג
100$
Sharon and Yosef Golubchik
In honor of Rav Asher’s granddaughter Debbi Sabo - her an
₪100
Esther Fisher
₪1296
ישראל הולד
יום לימוד בת\"ת לזכותך
צבי בן פייגלה
100$
Nitza Bodlander
₪180
Isaac winer
שותף
₪18
חי"ל
לזכות הבה"ח אציל הנפש ורב המידות, מלא מדע וחכמה חיים שאול בן הדסה אסתר ני"ו שיגדל ויצמח בתורה ויר"ש כשאיפתויו הזכות
₪42
תרומה אנונימית
לזכות הבה"ח והיקר, עדין הנפש, והמלא חן שמעון בן הדסה אסתר ני"ו שיגדל ויצמח לתפארת בית אבות
₪300
Aliza Katz
שותף
₪100
תרומה אנונימית
לענ משה בן נפתלי צבי זל ולענ בת שבע בת אברהם נח
₪18
הבה"ח חיים שאול קרקובסקי ני"ו
לזיווג הגון לפרידה הדס בת דבורה ולבנימין בן דבורה
₪432
אנונימי
₪100
מושי שטערן
₪200
אפרים שטיינקולר
₪30
לב כהן
רבי חיים בן עטר
₪50
תרומה אנונימית
להצלחת רבקה אלישיב
₪207
הרבנית חוני יוסט
להודות לה' על השידוך יוסף אלתר בן רוחמה
180$
Rachel gruen
₪100
אברהם שמואל הירשלער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
מנחם פולק
₪621
Sara herstik
שותף
לעילו נשמת יחיאל מיכל בן נתן נטע. ריצל בת משה.
₪1000
סיוון שניידרמן
סיוון בת רחל חננאל. יהודה . צבי. שרה וחנה. בני סיוון
₪36
חי"ל
למשפחת קרקובסקי שיח' הנכבדים והנעימים. עלו והצליחו, נחת, עושר, אושר, הרחבה, שמחה, וחן ישכון תמיד באוהליכם!
₪434
א.ח
להצלחת משפחת מכליס ומשפחת מלמד היקרים והצדיקים
₪150
כללי
₪216
עינת לוברבום
עינת בת אסתר מנחם מנדלבן מרים .אסתר שלום בית פרנסה ויראת שמיים וילדים
₪5184
יעל יזדי
שני ושרה בת אורה שרית בת דקלה תשובה נתנאל ושי ורעות ואביתר ודניאל לחזרה בתשובה
₪5184
אדל הלל
בבריאות איתנה למשפחת הלל הצלחה. ניר דביר הלל להצלחה בתורה בדרך של ר אשר
₪2400
בעילום שם
לעילוי נשמת משה ירוחם בן יוסף אלטר וצבי בן חיים
₪432
רועי יהודה לוי
₪432
ציון וכרמלה
להצלחת הצאצאים
₪210
בעילום שם
לעילוי נשמת משה ירוחם בן יוסף אלטר וצבי בן חיים
₪216
מרצי רחלי ודני
דניאל בן תמר
₪5184
יהודית בן שמחון
יהודית בת מסדוי ציפרה
₪480
פדהצור תשובה
פדהצור תשובה ואשר תשובה בן דנה לזיווג
₪250
מרים בת ניסן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪99
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת ר צבי בן חיים
₪118
מרדכי יהודה לעוו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
יעקב ברק נדב
יום לימוד בת\"ת לזכותך
נפתלי יהודה בן רוחמה שיתקבל לתת שטוב בשבילו
₪50
דוד גולדרינג
₪250
תרומה אנונימית
לרפו"ש מרדכי בן שפרינצא
₪36
יעקב וויס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
ניצה בן משה
יום לימוד בת\"ת לזכותך
ניצה בן משה
₪720
סיוון שנידרמן
סיוון בת רחל .חנאל יהודה דדי סרה וחנה. שמואל יוסף שבתי חיים בן רבקה
₪100
לאה הולד
לעילוי נשמת ר'צבי בן ר' חיים
₪216
פחימה בנימין
יום לימוד בת\"ת לזכותך
₪320
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת ר' צבי בן ר' חיים
₪312
רחל מלכה
רחל בתיה בת סוליכה, לברך מאור דוד בן רחל רונית לזיווג . סתיו תמר בת רחל לזרע של קיימא
₪216
רחל
יום לימוד בת\"ת לזכותך
רחל בת שרה רפו"ש וזיווג
50$
Ben Berson
שותף
₪624
אליהו טפירו
שבוע לימוד בת\"ת לזכותך
אליהו בן אורית רפו"ש
₪216
דבורה לוי
דבורה הדר בת חנה לזיווג הגון וחיים מאושרים
50$
בנצי ומלכה ברסון
שותף
₪648
רונית ברמן
שבוע לימוד בת\"ת לזכותך
רונית רבקה בת רחל עידן בן רונית רבקה לזיווג הגון
₪1100
אנונימי
להצלחת אחיו ואחיותיו
100$
Moti Shor
₪100
Moti Shor
₪216
מן רונן
יחיאלבן רות תשובה שלמה ארן בן רות רפואה שלמה
₪100
דוד נחמה
לזכות רבי מאיר בעל הנס
₪180
מדמון תומר בת חן
שותף
₪500
שלוש מהציינג
₪250
בשי עמית
₪100
תרומה אנונימית
100$
Moti Shor
25$
DANIEL GOLDSTEIN
שותף
₪100
ציפורה אזריאל
שותף
₪100
ישראל מאיר גפן
חסד ה'
₪180
נחום תופיק
להצלחת כל עם ישראל ולע"נ הרב יעקב קרליץ זצ"ל
₪200
מלכי באבד
₪100
יצחק כהן
לזכות מאיר אלישיב
₪500
חיים שלמה לב
₪208
הר"ר פנחס יהושע ארנפלד
פנחס יהושע ושרה לזש"ק וכל הברכות והישועות
₪200
שמעלה שניצר
₪75
תרומה אנונימית
100$
Feigi Shor
לעילוי נשמת צביה בת אברהם
₪36
שורי
לזכות ישראל ורוחלה גולדרינג
₪180
תרומה אנונימית
₪300
כללי
₪50
שרגא קלאר
אוהבים אותך ישראל מאיר!
₪3600
תרומה אנונימית
₪864
משפחת גרשוני בן דוד יניב ומירי (מרים רחל)
לגאולת עם ישראל ברחמים ולעילוי נשמת ר' אשר פריינד בן אריה מורדכי ולעילוי נשמת הר' אברהם יעקב קרליץ בן חיים שאול
₪200
יצחק אוחיון
₪18
תרומה אנונימית
מאיר בן אסנת והדסה בת שרונה חוה הצלחה במעבר לדירה וכל הישועות
₪36
דוד גליק
₪180
תרומה אנונימית
שותף
₪230
יוסי קוגלמן
שותף
₪100
אסתי סטורץ
₪6480
ורטש עומרי
לרפואת רוחמא ליבא בת מיכל
₪200
שמעון
₪300
ישראל מאיר גפן
חסדי ה'
₪18
תרומה אנונימית
מאיר בן אסנת והדסה בת שרונה חוה הצלחה במעבר לדירה וכל הישועות
₪2236
כללי
₪1000
כללי
₪20
תרומה אנונימית
אורלי. אורית דוד יוסף
₪30
רחלי אלישיב
שרה בת אברהם יעקב
₪9900
כללי
₪500
Benny shor
מחזיק
₪54
אביחי
ע"יא.ז.ב.
לכבוד אביחי בן שושנה
₪1296
אסתר יוסף
יום לימוד בת\"ת לזכותך
זיווג הגון ליסמין בת אסתר
₪20
תמר שטרן
₪200
אושי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3600
תרומה אנונימית
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
₪180
אהובה בת שבע ליף לעילוי נשמת שולמית בת שניאור זלמן והענא רעשא בת משה חיים
100$
Debbi Sabo (פריינד)
לעילוי נשמת רב אברהם חיים בן רב אשר
₪100
פנחס סטאריק
מגדולי משתטחי קברי צדיקים בפרט אצל הווילעדניקער
₪20
אור החיים
₪18
מרדכי כהנא
לזכות שלום בן אורה להצלחה בכול העניינים ולזכות משה בן חוה איטה שהתקבל לישיבה שחפץ
₪100
יוסי שטערן
לכבוד דודי היקר הרב יעקב יוסף ובנו העשיל
₪180
Yitzchok Dorfman
Melamed family may you have only simcha!!
₪936
אליהו מלמד
יום לימוד בת\"ת לזכותך
₪114
שמעון וישראל דורון
₪18
ע"י רבקי גולדרינג
₪100
ע"י רבקי גולדרינג
₪50
נחמן רובינשטיין
לרפואה הרב אליעזר בן עטיא
₪3600
טליה אייל
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
לעילוי נשמת מרת אימי תמר בת שלום ושמעה שושנה שושנה
₪26
אנונימי
₪1000
לאה עובדיה
₪100
ישראל מאיר קרליץ
לעילוי נשמת מורי ורבי אבא יקר ר'אברהם יעקב בן רבי חיים שאול זצ"ל ורב אשר בן ר אריה מרדכי ואשר בני הצלחה בכל מעשה ידייך
₪18
נתן שוורצבורד
₪720
אשר קרליץ
לישועת ה' לכל המשפחה לכל החברים לכל עם ישראל
₪100
יוסף
ע"יא.ז.ב.
לעילוי נשמת חכם ציון ברכה זי"ע
₪100
מזומן
₪220
משפחת קטרי
לרפואת רבקה בת זוהרה ולהצלחת יעל אסתר בת רבקה
₪100
הרב שרוליק קלצקין
ישראל בן בריינדל רייכל וכל משפחתו המורחבת לכל הישועות
₪100
תרומה אנונימית
בריאות לכולם וזווגים הגונים במהרה
₪100
טליה אייל
₪20
יהושע
₪200
תרומה אנונימית
לרפואת אסתר בת אילנה
₪280
גרינוולד
₪72
תרומה אנונימית
לרפואת מצליח בן ג'ולי יהודית ,אברהם פואד בן אילנה, אורה בת גילה, אהרון בן גיטי
₪36
גרוכובסקי
₪500
תרומה אנונימית
₪1080
עליזה דהן
₪100
שנברגר
תמר בת ליפא יום טוב
₪501
תרומה אנונימית
לע"נ הרה"ח ר' אברהם יעקב בן הרה"ג ר' חיים שאול קרליץ ז"ל. להצלחת כל המשפחה הר