ממשיכים בדרכו
0
קבוצות נרתמו להצלחה
1395
תורמים
3
ימים/שעות
₪0
תרומה ממוצעת לשעה
120%
₪500000
יעד קמפיין
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, July 9, 2020 11 PM UTC

הושענא צאן קדשים!
ב48 השעות הבאות יוכרע גורלו של הת"ת בדרכו של רבי אשר פריינד זצ"ל שהדריך אותנו כל חייו להכיר את עצמנו ואת שפלותינו! לא להתייאש ולא להתבייש! שנמצא בכל סיבה את המסובב…
שנכיר שהכל הכל זה אבינו אב הרחמן!
אנו, שזכינו להכיר את רבי אשר ולשמוע את דיבוריו שיצאו מפיו בלבת אש, אור היקוד הם יוקדים בלבנו עד עולם!

צעירי הצאן שלא זכו להכיר את רבי אשר, זוכים ומתחנכים בת"ת ע"פ דרכו
מצילים את המורשת – בידך הדבר!
עכשיו, הת"ת נמצא בפרשת דרכים, להיות או חלילה לחדול, כבר אין באפשרותנו להמשיך הלאה כי כשל כח הסבל.
לכן אנו מבקשים לעמוד לימין המקום שלא יינעל השער חלילה ואדרבא נוכל להיות מעלין בקודש ולשמח בעז"ה את התלמידים היקרים בכל מה שצריך.
זו אזעקת אמת!
ב48 השעות הללו אתם תכריעו את הכף!!!

 

בתרומתכם אתם זוכים להיות שותפים עם רבי אשר בהנחלת דרכו לצעירי הצאן.
כל חייו נשא אותנו רבי אשר על לבו הרחום, כעת נשיב לו אהבה!
אנא! הרם תרומתך למען הת"ת לעילוי נשמתו הטהורה!
בטוחים אנו שזכותו הגדולה של רבי אשר זי"ע תעמוד לכם להיוושע בכל הישועות, וכדרכו בחיים חיותו לבקש רחמים על כלל ישראל ולהמשיך עבורם ישועות למעלה מדרך הטבע, בוודאי עודנו עומד היום לפני כסא הכבוד לעורר רחמים עבורכם. והוא ימליץ טוב בעדכם ותזכו לשפע רב עד בלי די וברכת שמים כל ימי חייכם

למילוי טופס הו"ק

אודות הקמפיין
מידע נוסף

הושענא צאן קדשים!
ב48 השעות הבאות יוכרע גורלו של הת"ת בדרכו של רבי אשר פריינד זצ"ל שהדריך אותנו כל חייו להכיר את עצמנו ואת שפלותינו! לא להתייאש ולא להתבייש! שנמצא בכל סיבה את המסובב…
שנכיר שהכל הכל זה אבינו אב הרחמן!
אנו, שזכינו להכיר את רבי אשר ולשמוע את דיבוריו שיצאו מפיו בלבת אש, אור היקוד הם יוקדים בלבנו עד עולם!

צעירי הצאן שלא זכו להכיר את רבי אשר, זוכים ומתחנכים בת"ת ע"פ דרכו
מצילים את המורשת – בידך הדבר!
עכשיו, הת"ת נמצא בפרשת דרכים, להיות או חלילה לחדול, כבר אין באפשרותנו להמשיך הלאה כי כשל כח הסבל.
לכן אנו מבקשים לעמוד לימין המקום שלא יינעל השער חלילה ואדרבא נוכל להיות מעלין בקודש ולשמח בעז"ה את התלמידים היקרים בכל מה שצריך.
זו אזעקת אמת!
ב48 השעות הללו אתם תכריעו את הכף!!!

 

בתרומתכם אתם זוכים להיות שותפים עם רבי אשר בהנחלת דרכו לצעירי הצאן.
כל חייו נשא אותנו רבי אשר על לבו הרחום, כעת נשיב לו אהבה!
אנא! הרם תרומתך למען הת"ת לעילוי נשמתו הטהורה!
בטוחים אנו שזכותו הגדולה של רבי אשר זי"ע תעמוד לכם להיוושע בכל הישועות, וכדרכו בחיים חיותו לבקש רחמים על כלל ישראל ולהמשיך עבורם ישועות למעלה מדרך הטבע, בוודאי עודנו עומד היום לפני כסא הכבוד לעורר רחמים עבורכם. והוא ימליץ טוב בעדכם ותזכו לשפע רב עד בלי די וברכת שמים כל ימי חייכם

למילוי טופס הו"ק

Loader
1395 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪10
0527683601
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪216
מאיר קדיול
₪3600
תרומה אנונימית
שבוע לימוד ו40 יום בציון לזכותך
בריאות נפש וגוף למירב בת יפה וכל בני ביתי, שנזכה לעשות רצון ד תמיד!'
₪50
יפה שלו
יפה בת רחל ומאיר חיים בן דבורה
₪121
אנונימי
לזכות כלל העוסקים במלאכה
18$
Aron Schimmel
מנחם מענדל בן יהודית קיילא
₪1
תרומה אנונימית
להצלחת כל החברים שבחפ"ק:הרב יהושוע, ראובן, שימי, אשר קרליץ רמות, אשר קורנפלד, יהודה, אשר גולדרינג בן שימי, העשי, אהרון, אשר גולדרינג בן דוד, אריה מרדכי, דן, בן ציון, אשר סטארטש, חיימק'ה, יואל, ברוך יעקב, דוד גולדרינג בן שימי, וכל מי שנמצא שם ואני לא יודע את שמו
₪29
בנימין נתניהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
יניב ישעיהו הכהן מיכאליס
זיווג הגון משורש הנשמה לרועי ניר הכהן בן שרה
₪100
תרומה אנונימית
זיווג הגון לחיה בת דבורה
₪100
תרומה אנונימית
₪180
תרומה אנונימית
שותף
לכבוד הצדיק רבנו חיים בן עטר ולזיווג שאני התחתן עוד השנה
₪260
תרומה אנונימית
שנזכה להיות כגמול עלי אמו
₪180
תרומה אנונימית
לרפואת מאיר מיכאל בן לודמילה לאה
₪1872
אורית יוסף
שבוע לימוד בת\"ת לזכותך
אפרת ז"ל בת אביבה ה"ו
₪100
יעל אזולאי
₪50
נחמן רובינשטיין
לרפואה הרב אליעזר בן עטיא
₪648
מיכל מלכה
לעילוי נשמת שי בן כרמלית תח'
₪101
תרומה אנונימית
בריאות ויראת שמיים, פרנסה טובה לכל בני משפחתי
₪180
יערית אשכנזי
לעילוי נשמת רבאושר היקר
₪100
שמעון ואילה פרידמן
₪25
תרומה אנונימית
אביגיל בת מרים רנה לזיווג הגון
₪180
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת עדה בת רפאל
₪50
תרומה אנונימית
₪5000
תרומה אנונימית
₪1
תרומה אנונימית
₪180
איילת שאקי
טוביה בן רייזל
₪500
יהודה
מחזיק
₪100
בעילום שם
לזכות ר' אשר בן ר' אריה מרדכי
₪50
Hagit Hoffman
₪540
תרומה אנונימית
לזרע קודש בר קיימא
₪18
אסנת שפירא
לרפואת רות מריון בת מרים יוכבד מרטא
₪1
יהושע ג
שלום בן אהרן ברוך
₪1
יעקב כהן