מגבית חירום למשפחת שיינברגר
0
Groups have been harnessed for success
2656
תורמים
9
ימים/שעות
₪2429
Average contribution per hour
87%
₪600000
Campaign Goal
₪524576
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Fri, July 24, 2020 1 AM UTC

About the Campaign
More information
Loader
2656 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪10
זקס רחל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
פוקס שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3
סרבניק מרדכי יאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4
זקס רחל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
זקס רחל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
לנג יהודה יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6
מונק חיים יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
מונק חיים יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
יצחק שיינברגר
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
רז נפתלי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
טורק ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪15
דולגין יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
בדנר יששכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
גדליה זיטר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
שבתאי מ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
איזבי יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪11
קרנביסר שמחה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
ברדוגו בן ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
שמואל קרבל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
קרויזר מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
מדן מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
Anonymous donation
₪10
קליין חנה גיטל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
שיינברגר דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01533184009
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
ראטה משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
זקס רחל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
וינטר שלמה וחיה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
לנג יהודה יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
יפרח יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
סאס יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1000
Anonymous donation
שלום פרידליין
₪1
יצחק לוי
20£
eli cohen
18£
Anonymous donation
18£
Ezra Ezekiel
₪50
פלדמן יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
דולינגר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪12
חכמזדה אביעזרא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪400
וינברגר יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
גולד יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בינה רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪120
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3
שטראוס מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪3
טננבוים אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527629324
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
אהרן משה סנדרוביץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
1$
יוסף יצחק
₪1
מנחם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
דוד יונה וויס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יוסף שטרן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527616095
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
01548412911
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
פולק יצחק מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01548537149
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪345
019293450528
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
01548478400
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
36£
Anonymous donation
₪26
יוסף הערש לאבין
₪50
ארנסטר אלעזר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪54
01504111438
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יוסף וויס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪15
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
יוסף ליבוביץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אלימלך מינצברג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ישראל קליינמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
אריה פרנקל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
ח נניה יו"ט ליפא הולנדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
חנניה יו"ט ליפא הולנדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
מנחם מענדיל גולדברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
אברהם שמואל הירשלר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
ישעיה ווייס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪160
אברהם שמילוביץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
שמעוןויזניצר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01556781465
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
חנוך זונדל גנז
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
חנוך זונדל גנז
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪27
אליקים יצחק כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪90
יעקב רודיך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
חיים מנחם ברכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
דוד גולדברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪936
הרטמן יצחק
תומכים
לזכות ידידי איש החסד הרב פנחס שיינברגר
₪180
משה נתן סיגלר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יצחק ישראל גרוס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
אליקים יצחק כהן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ישראלזון משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
1$
Anonymous donation
10£
Erlich
₪12
Anonymous donation
₪50
גלבר מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
10£
Anonymous donation
72£
Moishe lisser
₪81
יעקב באב"ד
לע"נ ר' יצחק בן ר'אלכסנדר אשר
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪220
01504171605
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דאווידאוויטש נתן קרפל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪54
דויטש מרדכי
₪200
01527624039
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
BARUCH STERN
₪50
01548497431
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01527691008
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
האס יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪260
01527648001
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
לבי צבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
Anonymous donation
לעילוי נשמת אליהו בן שבה
₪200
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
01548407193
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
Anonymous donation
₪50
פוירשטיין מרדכי דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
מרדכי הוס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
הרשי גרין
₪513
N S
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
014384987549
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
שנור נפתלי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5200
שבח גרינפלד
שותפים
₪20
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
וייס יקותיאל יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
שראל קלי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪54
01527162859
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
וויינברגר משה מרדכי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
משה שמעון ברקוביץ
בהצלחה
₪26
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
Anonymous donation
Anonymous donation
₪36
01548435054
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01504167310
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
וייס נחמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
הוס אליעזר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
01548483214
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527161684
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01504144084
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪71
01533153948
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪54
ברכה אמסטרדם
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יהודה
₪100
01527693853
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
ויזל א
לזכות כלל ישראל
₪180
01527669055
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
ויזניצר שלום
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
שמואל דב ויזל
₪200
01527610981
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
Anonymous donation
₪20
בן ציון טובק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪35
01556785764
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪68
01548409020
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ברודבקר
₪50
נתן נטע דב הופמן
לכבוד החברותא היקר ע''י ש א שכטר
₪200
Anonymous donation
₪20
01527671582
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
01548410683
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01548435586
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527628281
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
ישראל פלברבום
₪200
01533157427
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527659652
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
01527135262
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
שלומוביץ גבריאל יוסף
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
01504165846
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527134169
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01504163537
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪25
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
01504145984
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
01527175951
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
01527633340
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
01527634291
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
מוטי רוט
עקיבא מרדכי בן חנה בריינדל להצלחה
₪20
01527122787
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
Anonymous donation
נחת מהילדים ופרנסה טובה בשפע ובקלות
₪500
01527146693
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
01527177424
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪15
הולנדר שמואל מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
שרייבר אשר יונה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪300
01527151452
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪25
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אלעזר ארנסטר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
סגל צבי אריה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
ראקוב מנחם ושרה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פריימן הלל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
01533175272
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01548496396
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪72
Elky Miller
שותפים
לע"נ אברהם בן משה וחנה בת ברוך יהודה
₪150
לוין אליהו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
בלוך יעקב ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01527612304
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪210
01583260277
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
01504191210
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
Anonymous donation
₪20
01527674851
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
01534103542
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01504130101
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
01504199942
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
רובין אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
F R Korn
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
יהושע רוט
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪51
יהודה דים
₪360
אהרן סלונים
₪100
רוזנברג אהרן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
טוביה ויינר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
Anonymous donation
אהרן בן אהובה הצלחה בשמירת עיניים
₪60
01527611657
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
שטינמן מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Anonymous donation
₪35
Anonymous donation
₪50
יצחק ליבוביץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
אורזל משה יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מרדכי אפל (ברא"ד)
₪36
Anonymous donation
חיים יצחק אייזיק בן חנה לרפוא"ש
₪22
01527114378
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
01504170830
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
צבי אסטרייכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪7
01533125709
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
משה ויזל
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
עמר יונתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ישראל דסקל
₪120
יואל פרויליך
"נאר אויף ש'ימחס"
₪100
ישראל פרייליך
₪101
לברון מחשבים
לכבוד העסקנים הגדולים והיקרים יצחק ברטלר ומאיר שכטר
₪20
01548531893
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
01527642535
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪250
Shua Brook
₪50
ישראל טווערסקי
לכבוד רבי יוסף חיים שליט"א
₪18
גרינברגר משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
Breuer Menahem
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
יצחק ברגר
₪1000
יהושע מנחם אובלוקוש
₪100
דרמר אהרן
₪50
יהודי מאנ"ש
לרפואות וישועות
₪50
ב. גרוס
₪180
מיכאל ליבוביץ
₪36
מרדכי
₪100
משה ולצר
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
Anonymous donation
בהצלחה רבה!
₪1000
י. ו.
חזק חזק ונתחזק
₪180
אברהם בנימין ברליו
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פייג ישראל דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
זינגר יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
שפיץ מנשה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪25
Anonymous donation
₪100
הוס יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
מילר מאיר
₪72
מנחם שרייבער
₪20
יעקב באב"ד
₪50
Anonymous donation
שרה רבקה חוה בת פראדיל לזיווג הגון
₪18
רוזנר
₪18
מיכאל שמעוני
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
01556780754
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
רדעי משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1000
בנציון בר"ש שטרן
₪55
01556783436
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01548466437
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
01504173347
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪36
שמואליעזר גיסיך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
להצלחת הקמפיין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
ש.
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
סאס יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪25
אייזיק לייב פליגמן
להצלחה בקמפיין
36$
issy shepherd
₪150
ישראל אריה גליק
לזכות עם ישראל
₪26
ישראל אריה גליק
לזכות עם ישראל
₪100
פינחס פינק אשדוד
₪10
אפרים
₪200
הרב ישראל מילר שליט"א
₪52
בנימין כהן
רבי יעקב שלמה שיינברגר
₪10
איכנטל שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
איציק פורסט
לזכות יצחק בן שושנה
₪500
שמואל גפנר
₪1
01583265519
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
1$
מנדי
₪5
שולמן מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
26£
חיים מאיר גערטנער
₪1
מובשוביץ י בנימין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪26
זונאבנד יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
מנחם מענדיל טויב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
איציק נסיון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
מנחם חורושוכין
₪1
קלוגר יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
א.י.
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
01527131445
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יוסף משה רוזנברג
מצילים
מוקדש לידידי הרב יעקב שלמה שיינברגר בהצלחה רבה בקמפיין
₪10
י. בלייך
מצילים