בית כנסת חבד קרית הרצוג
0
Groups have been harnessed for success
271
תורמים
3
ימים/שעות
₪6971
Average contribution per hour
100%
₪500000
Campaign Goal
₪501894
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Sun, August 30, 2020 2 PM UTC

About the Campaign
More information
Loader
271 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪100
בתשבע פווזנר
₪202
אסתר וראובן אשכנזי
₪100
רבקה חפר
לע"נ שמואל חפר
₪120
דוד פרוס
לזכות קהילת חבד בני ברק ובפרט קרית הרצוג
₪18
Anonymous donation
₪1800
חנה מיכלין
לע"נ בעלי יואל מיכלין
₪100
טייכמן שמואל
₪100
Anonymous donation
₪180
שניאור זלמן וילהלם
₪280
שמואל גלייזר
התגלות נאו!
₪2000
יובל בוים
יהשוע יוסף בן יונה, אברהם בן עטרה, רחל בת חיה, רחל בת חנה
₪180
Anonymous donation
₪40
Anonymous donation
₪33
Anonymous
להבאת הגאולה וכל הברכות בגשמיות ורוחניות ונחת מהילדים שיחי
₪1
בד
₪100
שלמה ואסתר רייניץ
לרפוא׳ש קרובה וניסית לכלל ישראל ומשיח נאו!
₪30
Anonymous donation
להתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א נאו!
₪100
גבאי מרדכי
לזכות חנה בת עליזה
₪84
מנחם מענדל וחיה מושקא דורון
הצלחה בשליחות כ"ק אד"ש בבית שמש
₪100
שלמה לבקיבקר
₪18
שטערנא שרה ונפתלי גלנט
לזכות החייל בצבאות השם יואל הרץ שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן!
₪20
יוסף אהרונין
₪4
אליהו מזרחי
₪200
יניב כהן
₪10
Anonymous donation
לזכות הצלחה בלימודים של ציון שיחיה מזרחי, ובשליחות העיקרית לקבלת פני משיח צדקנו. בני חיי מזוניה רווחיה בכוליה רויחיה ממש ממש!
₪16800
שלום שמח
₪4800
Anonymous donation
ר' אלעזר בן יוסף יהודא
₪9984
יוכבד גראשי
לע"נ נעמי בת משה ולזכות כל יוצאי חלציה
₪180
Anonymous donation
יוסף יצחק בן מרים, מנחם מענדל בן רחל, שניאור זלמן בן רחל
₪100
אליסף שגיב
₪150
ממ סגל
לזכות החתן והשבת אופרוף...🥳🥂
₪108
Mendel
₪1200
בערל'ה ורחלי לרנר
₪200
Anonymous donation
₪50
מנחם מענדל נוטיק
₪100
אברהם שוטלאנד
₪28
קליינברג אליהו ודבורה
רבקה חנה בת אורה
₪100
ד.א.
₪180
טל רחמים
להתגלות הרבי מלך המשיח ולרפואת ישי דוד בן טל
₪180
נחום ורחלי פרקש
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה
₪67
ינון
₪500
Menachem mendel
₪200
Anonymous donation
₪200
שרה מזרחי
זיווג הגון חנה חיה בת לאה ורבקה רחל בת לאה
₪9543
יוסי זלטוב
₪146
Anonymous donation
יחי המלך המשיח
₪300
דוד גולדמיץ
₪50
ניצן כהן
לזכות הצלחה בכיתה א לשיינא ברכה כהן
₪10000
Anonymous donation
לזכות יצחק בן טעבו לשידוך טוב בקרוב ממש!
₪100
אליהו
לזכות יעקב משה בן רבקה , פיסה רחל בת שרון
₪36
יוסף יצחק ליפסקר
שנזכה להתגלות מה"מ
₪28
מנדל עזאגווי
לזכות התגלות הרבי שליט"א
₪100
Anonymous donation
₪100
משפחת אקסלרוד
₪10000
איציק בן חמו
לעילוי נשמת מסעוד בן רוחמה
₪100
Zev M Kagan
Yechi HaMelech HaMoshiach
₪36
מנחם אלקיים
ברוך שמחה ניסים בן לאה רפואת הנפש!!
₪303
טוביה דורון
₪180
יואל ורינת פורסט
לזכות ידיד נעורי מהישיבה החסיד הרב אורי ליפש היקר
₪360
Anonymous donation
לזכות יהודה בן שרה ליום הולדתו הצלחה מופלגה בג"ור
₪18
משפחת ליבעראוו
₪450
Anonymous donation
₪45072
משפחת כהן
לברכה בבני חיי מזוני רוויחי ובכולהו רוויחי
₪53000
Anonymous donation
לזירוז הגאולה
₪15312
חסיד של הרבי
לרפואת יהושע יוסף בן כוכבה ניזמה,ומזל בת מרים מננה
₪50
Anonymous donation
₪2
Hdjdjdu
₪770
Anonymous donation
! Geula Now
₪1000
רפאל ווילמבסקי
להתגלות הרבי מלך המשיח
₪2400
Anonymous donation
₪360
מרכז הגאולה
לי איילה בת לאה
₪2400
פיליפ
לזכות: בר בת אסתר,
₪126
Anonymous donation
₪100
Anonymous donation
להבאת הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!
₪262
Yitzchok & Rivky Pevzner
₪100
לוי ברקוביץ
₪17000
משפחת מיכאלשווילי
לזירוז ההתגלות של הרבי תיכף ומיד ממש!
₪100
מרים בן עמי
₪100
Anonymous donation
₪100
Anonymous donation
לזכות המשפחה ולעילוי נשמת אבינו ר' משה שמואל שמעלקא בן שלמה יהודה ע"ה
₪36
קארין בן חיים
אביגיל בת קיילא מלכה ובנה נ"י שנולד למז"ט
₪180
ניב רחמים
להתגלות הרבי מלך המשיח ולרפואת ישי דוד בן טל
₪100
בהצלחה!
₪54
Anonymous donation
₪18700
בנימין בנימין
₪14688
משפחת נימני
₪9
מאיר שלמה ליפש
לזכות בית הכנסת
₪15300
משפחת גולד
₪13600
אשר סלע
₪2
תרומה אונימית
₪1
אנונימי