ניצחנו, בונים!
ניצחנו, בונים!
0
קבוצות נרתמו להצלחה
270
תורמים
3
ימים/שעות
₪6971
תרומה ממוצעת לשעה
100%
₪500000
יעד קמפיין
₪501894
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Sun, August 30, 2020 2 PM UTC

ניצחנו, בונים!

גם בבני ברק יד החסידים תהיה על העליונה:
הזדמנות קצרה לבית חב"ד מרכזי ומפואר

בפאתי בני-ברק, בשכונת קריית הרצוג, ניטש מאבק רב שנים להצר ולפגוע בפעילות בית כנסת חב"ד. לאחר מערכה קשה ומפותלת נקרתה הזדמנות היסטורית: שליח הרבי, הרב אורי ליפש, יוכל להגדיל פי 4 את שטח בית הכנסת ולהפוך אותו למרכז חב"די מרשים.

ההרחבה גם תמנף את הפעילות כך שיהיה אולם רחב ידיים לקיום שיעורי חסידות וגאולה ומשיח ולעריכת התוועדויות גדולות לציבור בני התורה מכל זרמי הציבור החרדי שמתגורר באיזור.

אך ההזדמנות היא קצרה. אם לא נזדרז לבנות בזמן הקרוב ממש, גורמים שונים בעירייה יוכלו לשים רגליים להכשלת כל המהלך. כעת, בית חב"ד בבני-ברק תלוי בכם!

בידך האפשרות לבנות את 'בית חב"ד בני-ברק'!
התגייסו עכשיו, ונספיק את המועד

 

*הסליקה מבוצעת ע"י עמותת אח לאח

אודות הקמפיין
מידע נוסף
ניצחנו, בונים!

גם בבני ברק יד החסידים תהיה על העליונה:
הזדמנות קצרה לבית חב"ד מרכזי ומפואר

בפאתי בני-ברק, בשכונת קריית הרצוג, ניטש מאבק רב שנים להצר ולפגוע בפעילות בית כנסת חב"ד. לאחר מערכה קשה ומפותלת נקרתה הזדמנות היסטורית: שליח הרבי, הרב אורי ליפש, יוכל להגדיל פי 4 את שטח בית הכנסת ולהפוך אותו למרכז חב"די מרשים.

ההרחבה גם תמנף את הפעילות כך שיהיה אולם רחב ידיים לקיום שיעורי חסידות וגאולה ומשיח ולעריכת התוועדויות גדולות לציבור בני התורה מכל זרמי הציבור החרדי שמתגורר באיזור.

אך ההזדמנות היא קצרה. אם לא נזדרז לבנות בזמן הקרוב ממש, גורמים שונים בעירייה יוכלו לשים רגליים להכשלת כל המהלך. כעת, בית חב"ד בבני-ברק תלוי בכם!

בידך האפשרות לבנות את 'בית חב"ד בני-ברק'!
התגייסו עכשיו, ונספיק את המועד

 

*הסליקה מבוצעת ע"י עמותת אח לאח

Loader
270 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪36
תרומה אנונימית
₪360
יצחק שלמה ליפש
₪100
ירון חודורוב
₪457
ארשי
₪200
לוי יצחק ופסיה ליפש
לזכות השליח הרב אורי מרדכי שיחי' ליפש ומשפחתו
₪9984
משפחת עמרני ע"י יוסף עמרני
₪9984
תרומה אנונימית
₪50
תרומה אנונימית
₪9984
תרומה אנונימית
₪770
שלמה ליפש
₪100
בתשבע פווזנר
₪100
מענדי מישולובין
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
₪202
אסתר וראובן אשכנזי
₪202
ראובן אשכנזי
₪100
רבקה חפר
לע"נ שמואל חפר
₪9984
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת תמרה בת ברוך . לעילוי נשמת זאוול בן יונה. לעילוי נשמת מירים בת פראדג'י . רפאל בן אברהם . חי חלפלא בן אברהם . ג'ורג'ט גמרא בת חלפלא
₪2000
תרומה אנונימית
לזכות אבא היקר!
₪120
דוד פרוס
לזכות קהילת חבד בני ברק ובפרט קרית הרצוג
₪18
תרומה אנונימית
₪150
רפאל וחדווה בכר
₪1800
חנה מיכלין
לע"נ בעלי יואל מיכלין
₪100
ארי אעבד
יחי המלך המשיח!
₪480
הרב אסף דפנה
₪28
תרומה אנונימית
לזכות משפחתנו לכל הברכות בטוב הנראה והנגלה!
₪180
שמואל ברוצקי
₪50
מנחם ישראלי
₪100
טייכמן שמואל
₪100
תרומה אנונימית
₪200
אוריה עמרני
₪50
תרומה אנונימית
₪100
שאוליאן רות
₪770
שחר ולנר
הרה"ח צפריר ז"ל בן יבדלחט"א אלטר שמואל ולנר
₪60
משפחת סנגאוי
חוה אוסנת בת אורלי חנה לזיווג הגון
₪180
שניאור זלמן וילהלם
₪200
איציק בלולו
לזירוז ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח
₪70
רחל גוב ארי
אחדות המשפחה
₪280
שמואל גלייזר
התגלות נאו!
₪1000
יוסי שכטר
לברכה והצלחה בכל ובפרט להרחבה גדולה בגשמיות!
₪180
Chayimke
לזכות התמימים הבנים היחידים של הרבי
₪200
הרב שלמה ומיכל סגל
₪100
מנוחה סגל
בהצלחה רבה
₪2000
יובל בוים
יהשוע יוסף בן יונה, אברהם בן עטרה, רחל בת חיה, רחל בת חנה
₪100
יהודה יחזקאל בבאי
לעילוי נשמת זהבה בת מוטהרם ושמואל יוספי
₪480
דובי ודינה לידר
לעילוי נשמת סבא ולרוב נחת חסידי מכל הצאצאים
₪180
תרומה אנונימית
₪900
יוסף יהודה ליפש
לע"נ אאמו"ר הרב ישעיהו ב"ר יוסף יהודה. ואחיו הרב אלעזר ב"ר יוסף יהודה
₪800
הרב יצחק ליפש
₪50
שניאור הורוביץ
₪40
תרומה אנונימית
₪100
ויצמן סימון
לזיווג
₪101
חבר המשפחה
₪500
פנחס ונחמה דינה סלמה
לזכות משפחת סלמה להצלחה בכל העניינים בגו"ר
₪100
יובל נגר
להצלחת משפחת נגר
₪319
משה ימיני
₪269
אבי טאמפסון
₪494
מצטבר בדוכן ביום שישי
₪100
chaya pevzer
₪360
העשי ועטי קורנבליט
₪101
שלום וחנה פבזנר
₪33
Anonymous
להבאת הגאולה וכל הברכות בגשמיות ורוחניות ונחת מהילדים שיחי
₪1
בד
₪100
שלמה ואסתר רייניץ
לרפוא׳ש קרובה וניסית לכלל ישראל ומשיח נאו!
₪54
שפרה קורנט
משיח נאו
₪32
מנחם מויאל
לזכות הת׳ שניאור זלמן בן מלכה, לשידוך הגון וכשר
₪30
תרומה אנונימית
להתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א נאו!
₪151
תרומה אנונימית
לזיווג הגון רבקה בת מלכה
₪100
תרומה אנונימית
₪100
גבאי מרדכי
לזכות חנה בת עליזה
₪150
צביקה וחיה ריבק
לזכות ההורים ר יעקב ופייגא ציפורה ריבק שירוו נחת מכל הילדים והנכדים ושהקבה ייתן להם פרנסה בשפע ואריכות ימים ושנים טובות
₪240
חיה מושקא
לזכות חיה מושקא בת מלכה לזרעא חיא וקיימא.
₪100
ברוך שניאור
₪476
אנונימי
₪4800
תרומה אנונימית
זיווג הגון מלכה בת רחל
₪9984
יצחק ביטון
לבריאות ופרנסה בהרחבה לכל משפחתנו
₪360
מיילך ורבקי טהאלער
לזכות השלוחים משפחת ליפש היקרה ולזכות נטלי בת זיוה לזיווג הגון
₪84
מנחם מענדל וחיה מושקא דורון
הצלחה בשליחות כ"ק אד"ש בבית שמש
₪100
שלמה לבקיבקר
₪180
איציק קורנט
₪18
שטערנא שרה ונפתלי גלנט
לזכות החייל בצבאות השם יואל הרץ שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן!
₪100
רפאל ויוכי לויוב
לרפואת שמחה הלוי בן מרים
₪20
יוסף אהרונין
₪300
משפחת קיסר
לברכה והצלחה
₪10000
יוסף חיים
לברכה והצלחה בבני חיי מזוני רוויחי!
₪4
אליהו מזרחי
₪200
יניב כהן
₪10
תרומה אנונימית
לזכות הצלחה בלימודים של ציון שיחיה מזרחי, ובשליחות העיקרית לקבלת פני משיח צדקנו. בני חיי מזוניה רווחיה בכוליה רויחיה ממש ממש!
₪100
משפחת מרגליות
₪100
נועה רעות אברהם
נועה רעות בת פלורינדה רינ
₪200
ברוך והדסה מרדוק
לשמחה ואושר ועושר בחיי הנישואין
₪5000
בועז ב"ק
להתגלות הרבי מה"מ ולזכות משפחת ליפש
₪100
רוזנבלט מצפה
₪60
הרב שלום שפירא
₪168
דוד חקק
₪16800
שלום שמח
₪4800
תרומה אנונימית
ר' אלעזר בן יוסף יהודא
₪9984
יוכבד גראשי
לע"נ נעמי בת משה ולזכות כל יוצאי חלציה
₪180
תרומה אנונימית
יוסף יצחק בן מרים, מנחם מענדל בן רחל, שניאור זלמן בן רחל
₪1800
יעקב מיכלין
להצלחה בכל
₪100
אליסף שגיב
₪500
מענדי ובתיה רטובסקי
לזכות אברהם מורדכי ויצחק מאיר בן בתיה רחל
₪260
יצהרי ליאת
לעל"נ שרה בת סאלם ויוסף בן שמואל ושושנה בת מזל
₪150
ממ סגל
לזכות החתן והשבת אופרוף...🥳🥂
₪108
Mendel
₪1200
גיטי ולוי דורון
להצלחה בשליחות הרבי מלך המשיח שליט"א, לזכות מנחם מענדל וחנה רחל בני גיטה שיגדלו לחיילים של הרבי והצלחה בגשמיות וברוחניות.
₪1200
בערל'ה ורחלי לרנר
₪50
לוי עמית
₪200
תרומה אנונימית
₪100
עזריאל בריל
לזכות אילן אברהם בן דבורה לאה. עזריאל נחמיה בן קיילא מינה יהודית, לבריאות איתנה ולהצלחה, לאורך ימים ושנים טובות
₪300
מענדי וחיה אמיתי
לז"נ החסיד היקר המפיץ ר' חיים ב"ר יצחק ע"ה
₪672
יוסף וגולדי סגל
לרוב נחת חסידי מכל הילדים! ולהצלחת גיסנו היקר הרב אורי ליפש!
₪9984
מנחם מענדל ויוכבד כהן
שנזכה לבניי חיי מזוני רווחי, ונזכה לעשות נחת לרבי.
₪50
מנחם מענדל נוטיק
₪100
דינה וחיים בר סלע
לזכות מנחם מענדל בן נחמה דינה
₪500
התמים ישראל ריבק
לזכות ישראל בן פייגא לשידוך טוב בקרוב ממש ושיזכה לעשות נחת לרבי מלך המשיח
₪360
אריה לייב ושפרה כהן
להצלחת אריה לייב בן ציפורה ושפרה בת רבקה.להצלחה רבה בבריאות איתנה.זחו"ק.ופרנסה בשפע.ולבנים שמעון דוד שלמה ומנחם מנדל שיחיו.להצלחה רבה בלימודים מתוך בריאות איתנה.
₪100
יעל אברהם
מנחם בן יונה חממה ויעל בת קמילה להתקשרות איתנה ושמחה גדולה
₪100
אברהם שוטלאנד
₪300
תרומה אנונימית
לזכות דוד בן רבקה רות להצלחה בלימודיו
₪1000
הרב נחמן וחיה סגל
לעילוי נשמת אאמו"ר הרב משה שמואל שמעלקא בן שלמה יהודה הלוי ע"ה סגל ולהצלחה בשליחות
₪100
מענדי וזעלדי שטיינר
התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪28
נועם
להצלחה בכל
₪28
קליינברג אליהו ודבורה
רבקה חנה בת אורה
₪100
יוסף יצחק שאער
לזכות חברי היקר החתן החסיד יצחק ליפש
₪140
דודי אוריאן
לזכות יהודה החסיד
₪100
ד.א.
₪150
משה אורנשטיין
₪180
טל רחמים
להתגלות הרבי מלך המשיח ולרפואת ישי דוד בן טל
₪180
חנה בקרמן
לזכות החתן יוסף יצחק בן שרה שפרה והכלה שיינא אלישבע
₪180
נחום ורחלי פרקש
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה
₪1000
שבתאי בלוך
₪1000
הרב יצחק ליפש
₪180
אלי וניצה אליאס
לע"נ שושנה חיה רפאלה בת חיה ז'ורה
₪200
יוסי ליפש
לזכות סבתא ליפש היקרה שתראה נחת מכל המשפחה
₪18
מענדי הרטמן
₪180
משפחת פישביין
לעילוי נשמת מאיר בן שמואל הכהן
₪100
לוי ודבורי נחשון
₪360
תרומה אנונימית
לרפואה שלימה של דבורה לאה בת חנה ויוסף יצחק בן חיה ליבא
₪200
תרומה אנונימית
לע"נ הרה"ח ר' צבי בן ברוך דוד
₪67
ינון
₪4128
מצטבר בדוכן
₪180
רחל נוטיק
נחמה חנה בת הנהלי תחי'
₪500
Menachem mendel
₪200
תרומה אנונימית
₪100
אסנת מזרחי
נפתלי בן סעדה ז"ל. חנה בת רחל ז"ל
₪10000
אסנת קיסר
לזיווג הגון אסנת רבקה בת בתשבע דבורה עם בחור חסיד, ירא שמים ולמדן מתוך מנוחת הנפש והדעת
₪200
אלישיב קפלון
₪410
שניאור זלמן כהן
לזכות קבוצה ע"ז
₪100
מנוחי
לזכות מאיר גרשון ומלכה כהן.
₪170
Eliyahu Ratovsky
לזכות מענדלע החסיד
₪700
מושקי ריבק
לזכות יעקב בן בתיה רחל ופייגא ציפורה בת הניה שיזכו לרוב נחת חסידי. זיווג הגון בקרוב הניה חנה בת פייגא ציפורה וישראל בן פייגא ציפורה בקלות ומתוך מנוחת הנפש. שההורים ייתנו אתם מתוך הרחבה בכל העניינים.
₪400
ראובן
לזכות כל ילדי ישראל
₪30
תרומה אנונימית
לזכות יצחק החתן החסיד שליט"א
₪120
תרומה אנונימית
לע"נ אבינו סבינו הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח שלמה יהודה הלוי ע"ה
₪100
רבקה ליפש
₪28
אברהם ורחל יוזביץ
₪200
שרה מזרחי
זיווג הגון חנה חיה בת לאה ורבקה רחל בת לאה
₪5000
ויקטור
₪9543
יוסי זלטוב
₪124
מענדי, יוסי, ועוד כמה חסידים
₪20000
תרומה אנונימית
₪150
מנחם מנדל מרגליות
₪1000
ערנטריי ישראל יוסף
הגאולה האמיתית והשלימה - הכללית והפרטית
₪146
תרומה אנונימית
יחי המלך המשיח
₪300
דוד גולדמיץ
₪100
מושקי סגל
לזכות החתן יעקב יהודה הכהן בן בלומה ערנטרוי והכלה מלכה בת מיכל סגל
₪50
ניצן כהן
לזכות הצלחה בכיתה א לשיינא ברכה כהן
₪1200
תרומה אנונימית
יחי המלך המשיח!!
₪10000
תרומה אנונימית
לזכות יצחק בן טעבו לשידוך טוב בקרוב ממש!
₪100
שמואל מישולבין
ר' שלום דובער בן שמחה בת שבע להצלחה בכל העניינים למעלה מדרך הטבע
₪300
משפחת קיסר
לזיווג הגון אסנת רבקה בת בתשבע דבורה ואודל בת בתשבע דבורה
₪18
יהדודס
לזכות הרב אורי ליפש. לדידן נצח המושלם.
₪100
אליהו
לזכות יעקב משה בן רבקה , פיסה רחל בת שרון
₪360
שלמה זלמן ברקוביץ
לזכות מנחם מענדל בן שושנה רייזל
₪180
טלי וימיסברג
לרפואת התינוק חיים מאיר בנימין בן חנה שרה
₪36
יוסף יצחק ליפסקר
שנזכה להתגלות מה"מ
₪5055
החפץ בעילום שמו
₪28
מנדל עזאגווי
לזכות התגלות הרבי שליט"א
₪616
לוי ומושקי בלוי
לעילוי נשמת הסבא אלעזר ז"ל ולזכות כל יו"ח
₪1000
מ.ה.ח.
₪100
מענדי גרוזמן
₪100
ישראל ערד
לזכות משפחת ערד
₪100
תרומה אנונימית
₪400
לוי ליפש
להצלחה במילוי השליחות
₪100
משפחת אקסלרוד
₪16800
הרב יוסף יצחק וחייענא זלצמן
שנזכה למלא את השליחות של הרבי מלך המשיח, ולרוב נחת חסידי מכל משפחתנו
₪72
מאיר
₪200
משפחת שוורץ
לזכות הרבי מה"מ
₪500
נעמה קיסר
₪2400
אברהם לינצר
לבריאות איתנה
₪180
משפחת קנטור בת-ים
לזכות הרבי שליט"א מלך המשיח והרב אורי ליפש ומשפחתו
₪100
חיים
יהודה החסיד
₪770
משפחת בן ציון
להצלחת הפרויקטים של יהודה
₪3600
מענדי וחנה ליפש
לעשירות כפשוטו בקרוב ממש!
₪10000
איציק בן חמו
לעילוי נשמת מסעוד בן רוחמה
₪100
Zev M Kagan
Yechi HaMelech HaMoshiach
₪36
מנחם אלקיים
ברוך שמחה ניסים בן לאה רפואת הנפש!!
₪100
מענדי חרמץ
₪200
מענדי ושיינדי פיזם
יהודה החסיד עלה והצלח!!!
₪303
טוביה דורון
₪180
יואל ורינת פורסט
לזכות ידיד נעורי מהישיבה החסיד הרב אורי ליפש היקר
₪360
תרומה אנונימית
לזכות יהודה בן שרה ליום הולדתו הצלחה מופלגה בג"ור
₪2640
מוטי ומושקא ריבק
לזכות מושקא ריבק ומשפחתה להצלחה בשליחות קבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א בפועל ממש. רפואה שלמה ליצחק מאיר הכהן בן מושקא
₪18
משפחת ליבעראוו
₪367
אורן, אריה, דוד ויואל
₪450
תרומה אנונימית
₪45072
משפחת כהן
לברכה בבני חיי מזוני רוויחי ובכולהו רוויחי
₪53000
תרומה אנונימית
לזירוז הגאולה
₪15312
חסיד של הרבי
לרפואת יהושע יוסף בן כוכבה ניזמה,ומזל בת מרים מננה
₪100
דסי פישמן
הדסה בת אסתר לזיווג הגון בקרוב ובנקל
₪50
תרומה אנונימית
₪400
דוד מדר
להצלחת החינוך הטהור מתוך שמחה
₪2
Hdjdjdu
₪770
תרומה אנונימית
! Geula Now
₪500
Yehuda Zaltzman
₪600
Bracha Landa
₪1000
Mendel Zaltzman
לזכרון סבא
₪28
משפחת קליין
לע"נ מיכל ברכה בת יעקב ולהצלחת משפחת קליין
₪1000
רפאל ווילמבסקי
להתגלות הרבי מלך המשיח
₪50
יהודית אברהם
₪25
הניה ריבק
₪35
תרומה אנונימית
לזכות עם ישראל, ולהתגלות של הרבי שליטא מהמ תכף ומיד ממש
₪18
יוסף יצחק ודבורה הבר
לזכות המשפחה ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה. יחי המלך המשיח
₪2400
תרומה אנונימית
₪1
תרומה אנונימית
₪17000
משפחת אבייב
לזכות ולהצלחת משפחתנו
₪450
ליפש בני ברק
₪360
מרכז הגאולה
לי איילה בת לאה
₪2400
רייזי ואריה שכרטוב
לע"נ: משה שלמה בן יוסף יהודה ומרים רחל בת שמעון
₪120
תרומה אנונימית
הדסה בת יעל לזיווג הגון בקרוב ממש
₪250
ממ סגל
לזכות יצחק החתן!!
₪36
נפתלי גלנט
לזכות היום הולדת של הגבאי החשוב הרב יצחק פרסמן שיח'
₪2000
מוטי הרץ
בהצלחה בכל הענינים
₪150
תרומה אנונימית
₪600
תרומה אנונימית
לזיווג הגון מהרה ישראל עזרא בן מרדכי וצפורה
₪1800
תרומה אנונימית
אבא
₪9984
יקיר בן כוכבה
₪2400
פיליפ
לזכות: בר בת אסתר,
₪126
תרומה אנונימית
₪34
יוסף בן משה
₪100
תרומה אנונימית
לזכות של עדן בת מירב ואיתי אשר בן מירב
₪1224
מאיר בוקצ'ין
₪100
תרומה אנונימית
להבאת הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!
₪262
Yitzchok & Rivky Pevzner
₪180
לייזר וחני קרוגליאק
לזכות כל המשפחה! בהצלחה רבה לאורי ושרה!
₪100
לוי ברקוביץ
₪17000
משפחת מיכאלשווילי
לזירוז ההתגלות של הרבי תיכף ומיד ממש!
₪1000
אנונימי
לעילוי נשמת סבא היקר!!
₪120
אלישע שפירא
₪100
מרים בן עמי
₪100
תרומה אנונימית
₪50
סיירת 108
לכות החתן החסיד יצחק האהוב
₪600
מענדלע ויוכבד כהן
₪100
תרומה אנונימית
לזכות המשפחה ולעילוי נשמת אבינו ר' משה שמואל שמעלקא בן שלמה יהודה ע"ה
₪36
קארין בן חיים
אביגיל בת קיילא מלכה ובנה נ"י שנולד למז"ט
₪180
ניב רחמים
להתגלות הרבי מלך המשיח ולרפואת ישי דוד בן טל
₪100
בהצלחה!
₪54
תרומה אנונימית
₪18700
בנימין בנימין
₪14688
משפחת נימני
₪9
מאיר שלמה ליפש
לזכות בית הכנסת
₪15300
משפחת גולד
₪13600
אשר סלע
₪2
תרומה אונימית
₪1
אנונימי
ניצחנו, בונים!